Werkwijze

Aan de hand van een uitgebreide anamnese en voedingsdagboek wat u vooraf bijhoudt, ga ik met u in gesprek. Samen leggen we de puzzel en gaan we op zoek naar de oorzaak van de klacht(en). Soms is daarbij aanvullend laboratorium onderzoek nodig. Als we alle informatie op een rijtje hebben, stel ik voor u een adviesplan op en kijk ik samen met u hoe u de adviezen kunt oppakken in het dagelijks leven van uw kind en gezin. Na een aantal weken of waar nodig eerder, bespreken we de voortgang en zullen we bekijken of er al verbetering van de klachten heeft plaats gevonden en of bijstelling van het plan noodzakelijk is.